Teksti suurus:

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 18.10.2018, 1

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 15.10.2018 nr 41

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 ja täitemenetluse seadustiku § 211 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” § 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kontsernikontod on Swedbank AS-is, AS-is SEB Pank ja Luminor Bank AS-is.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. detsembril 2018. a.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json