Teksti suurus:

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.10.2018, 2

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis” muutmine

Vastu võetud 15.10.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 491 lõike 15 ja § 61 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruses nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Sigarettide, sigarite, sigarillode ja suitsetamistubaka maksumärgi mõõtmed on 20 korda 44 millimeetrit või 16 korda 32 millimeetrit.”;

2) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) maksumärkide mõõtmed sigarettide, sigarite, sigarillode ja suitsetamistubaka puhul;”;

3) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) maksumärkide mõõtmed sigarettide, sigarite, sigarillode ja suitsetamistubaka korral;”;

4) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määruse 2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud muudatus ei mõjuta varem kehtestatud alkoholi maksumärgi kujundusele vastavate alkoholi maksumärkide kehtivust.”;

5) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

6) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Tubakatoodete maksumärgi kujundus

Lisa 2 Alkoholi maksumärgi kujundus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json