Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2014, 5

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 13.11.2014 nr 64

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 8 lõike 5 alusel.

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” lisad 2 ja 4 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1 ja 2.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Immuniseerimispass

Lisa 2 Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json