Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2013. a määruse nr 69 „Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine ja 19. juuni 2007. a määruse nr 52 „Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ja esitamise kord” kehtetuks tunnistamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2013, 4

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2013. a määruse nr 69 „Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine ja 19. juuni 2007. a määruse nr 52 „Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ja esitamise kord” kehtetuks tunnistamine” muutmine

Vastu võetud 16.12.2013 nr 77

Määrus kehtestatakse lifti- ja köistee ohutuse seaduse § 18 lõike 5, küttegaasi ohutuse seaduse § 17 lõike 4, surveseadme ohutuse seaduse § 27 lõike 4, elektriohutusseaduse § 26 lõike 4 ja § 27 lõike 3 ning masina ohutuse seaduse § 19 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. novembri 2013. a määruse nr 69 „Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine ja 19. juuni 2007. a määruse nr 52 „Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ja esitamise kord” kehtetuks tunnistamine” paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2014. aasta 1. juulil.”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json