Teksti suurus:

Rahandusministri 31. märtsi 2010. a määruse nr 24 „Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2014, 3

Rahandusministri 31. märtsi 2010. a määruse nr 24 „Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend” muutmine

Vastu võetud 12.12.2014 nr 49

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 481 lõike 2 alusel.

Rahandusministri 31. märtsi 2010. a määruses nr 24 „Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isik, kes toimetab liiduvälisest riigist Eestisse või Eestist liiduvälisesse riiki sularaha Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1889/2005 artikli 3 lõikes 1 nimetatud summas, esitab selle kohta tollile sularaha deklaratsiooni.”;

2) määruse lisad 1 ja 2 asendatakse käesoleva määruse lisadega (lisatud).

Maris Lauri
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Sularahadeklaratsiooni eestikeelne vorm

Lisa 2 Sularahadeklaratsiooni ingliskeelne vorm

/otsingu_soovitused.json