Teksti suurus:

Rahandusministri 17. septembri 2014. a määruse nr 33 „Eelarveklassifikaator” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2014, 4

Rahandusministri 17. septembri 2014. a määruse nr 33 „Eelarveklassifikaator” muutmine

Vastu võetud 12.12.2014 nr 52

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 29 lõike 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 17. septembri 2014. a määruse nr 33 „Eelarveklassifikaator” lisa 4 „Kassapõhine eelarve konto” asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Maris Lauri
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 4 Kassapõhine eelarve konto

/otsingu_soovitused.json