Teksti suurus:

Koolitusloa vorm

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2014, 5

Koolitusloa vorm

Vastu võetud 15.12.2014 nr 81

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 63 lõike 10 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.   Koolitusloa vormi kehtestamine

  Kinnitada koolitusloa vorm (lisatud).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks haridus- ja teadusministri 13. oktoobri 2004. a määrus nr 54 „Koolitusloa vorm”.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Jevgeni Ossinovski
Minister

Janar Holm
Kantsler

Lisa Koolitusloa vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json