Teksti suurus:

Kaitseministri 3. juuli 2014. a määruse nr 19 „Teabeameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2014, 9

Kaitseministri 3. juuli 2014. a määruse nr 19 „Teabeameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 15.12.2014 nr 30

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 3. juuli 2014. a määruses nr 19 „Teabeameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Osakonnad ja nende alluvus on toodud määruse lisas (lisa 5).”;

2) käesoleva määruse lisa loetakse määruse lisaks 5.

§ 2.  Määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Sven Mikser
Minister

Mikk Marran
Kantsler

Lisa Osakonnad ja nende alluvus („salajasel” tasemel riigisaladus)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json