Teksti suurus:

Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend

Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2014, 13

Sularaha deklareerimise kord, sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend

Vastu võetud 31.03.2010 nr 24
RTL 2010, 18, 320
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.01.2013RT I, 22.01.2013, 101.02.2013
12.12.2014RT I, 18.12.2014, 321.12.2014

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 481 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse kohaldamisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse siseriiklikud meetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1889/2005 ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 9–12) rakendamiseks.

  (2) Määruses kasutatakse sularaha mõistet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1889/2005 artikli 2 punkti 2 tähenduses.

§ 2.   Deklareerimiskohustus

  (1) Isik, kes toimetab liiduvälisest riigist Eestisse või Eestist liiduvälisesse riiki sularaha Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1889/2005 artikli 3 lõikes 1 nimetatud summas, esitab selle kohta tollile sularaha deklaratsiooni.
[RT I, 18.12.2014, 3 - jõust. 21.12.2014]

  (2) Kui sularaha ei kanna endaga kaasas füüsiline isik, vaid sularaha transportimiseks kasutatakse veoteenust, sealhulgas posti- või kullerteenust, esitab sisseveol sularaha deklaratsiooni sularaha saaja ning väljaveol sularaha saatja.

§ 3.   Sularaha deklaratsioon

  (1) Sularaha deklareeritakse käesoleva määruse lisa 1 eestikeelse vormi ja selle täitmise juhendi või lisa 2 ingliskeelse vormi ja selle täitmise juhendi kohaselt.

  (2) Sularaha deklaratsioon esitatakse kahes eksemplaris, millest esimene jääb tollile ning teine deklarandile.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. mail.

Lisa 1 Sularahadeklaratsiooni eestikeelne vorm

Lisa 2 Sularahadeklaratsiooni ingliskeelne vorm

/otsingu_soovitused.json