Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2014, 16

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid” muutmine

Vastu võetud 15.12.2014 nr 73

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 16 lõike 3 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid” muutmine

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid” § 4 punktis 4 asendatakse sõna „abikaasa” sõnaga „vanem” vastavas käändes.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. aastal.

Helmen Kütt
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json