Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 71 „Arhivaalide kasutamisega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2015, 1

Haridus- ja teadusministri 22. detsembri 2011. a määruse nr 71 „Arhivaalide kasutamisega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad” muutmine

Vastu võetud 11.12.2015 nr 52

Määrus kehtestatakse arhiiviseaduse § 3 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Haridus- ja teadusministri 22. detsembri 2011. a määruses nr 71 „Arhivaalide kasutamisega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad ” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõna „info“ sõnaga „koopiate“;
2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Jürgen Ligi
Minister

Janar Holm
Kantsler

Lisa Tasuliste teenuste loetelu ja rakendatavad tasu määrad

/otsingu_soovitused.json