Teksti suurus:

Riigimetsa majandajatele aastateks 2016–2020 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 18.12.2015, 15

Riigimetsa majandajatele aastateks 2016–2020 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine

Vastu võetud 16.12.2015 nr 71

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 45 lõike 5 alusel.

Riigimetsas aastateks 2016–2020 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja
Uuendusraiete pindala (ha)
Mänd
Kuusk
Kask
Haab
Teised puuliigid
Kokku
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskus
18 335
9225
17 245   
4335   
3355
52 495
Kaitseministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskus
     320
  205
  320
 30
  110
     985
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas
Järvselja Õppe- ja Katsemetskond
     100
    20
     142,5
    12,5
    35
     310
Luua Metsanduskool
       90
    50
  120
 10
    10
     280
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
       90
    30
    95
 60
    20
     295
KOKKU
18 935
9530
17 922,5
4447,5
3530
54 365

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json