Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2011, 8

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 11.01.2011 nr 4

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 73 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” (RTL 2004, 49, 847; RT I 2010, 46, 273) § 41 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ohtlike ainete sisaldus jäätmetes ei tohi ületada „Veeseaduse” § 265 lõike 10 alusel pinnase kohta kehtestatud piirväärtust elumaal või tööstusmaal sõltuvalt territooriumi, kus jäätmeid taaskasutatakse, maakasutuse sihtotstarbest;”.

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json