Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2011, 10

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele” muutmine

Vastu võetud 12.01.2011 nr 3

Määrus kehtestatakse „Vedelkütuse seaduse” § 8 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele” (RT I, 02.12.2010, 10) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Standardi EVS-EN 590 rahvusliku lisa punkti NA.5.5 kliimatingimustest olenevate nõuete ajaperioode ei rakendata diislikütuse käitlemisel.

(22) Ajavahemikul 1. detsembrist kuni 1. märtsini peab diislikütust müüvates tanklates olema müügil talvise diislikütuse nõuetele vastavat kütust.”

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json