Teksti suurus:

Toiduseaduse § 17 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2011, 21

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.01.2011 otsus nr 809

Toiduseaduse § 17 muutmise seadus

Vastu võetud 13.01.2011

§ 1.  Toiduseaduse (RT I 1999, 30, 415; 2010, 72, 542) § 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 17. Lõhna- ja maitseaine

(1) Toidu käitlemisel on lubatud kasutada nõuetekohast lõhna- ja maitseainet.

(2) Pädev asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2065/2003 toidus või toidu pinnal kasutatavate või kasutamiseks mõeldud suitsutuspreparaatide kohta (ELT L 309, 26.11.2003, lk 1–8) artikli 7 lõike 2 tähenduses on Veterinaar- ja Toiduamet.”

§ 2. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Keit Pentus
Riigikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json