Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 46 „Maa- ja halduskohtute kohtumajade täpsed asukohad ja teeninduspiirkonnad ning ringkonnakohtute asukohad” ning justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2016, 3

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 46 „Maa- ja halduskohtute kohtumajade täpsed asukohad ja teeninduspiirkonnad ning ringkonnakohtute asukohad” ning justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Vastu võetud 15.01.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 9 lõike 3 ja § 11 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 46 „Maa- ja halduskohtute kohtumajade täpsed asukohad ja teeninduspiirkonnad ning ringkonnakohtute asukohad” muutmine

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruses nr 46 „Maa- ja halduskohtute kohtumajade täpsed asukohad ja teeninduspiirkonnad ning ringkonnakohtute asukohad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) Võru kohtumaja – Vabaduse 13, 65620 Võru ja Võru 12, 63308 Põlva;”;

2) paragrahvi 1 lõike 4 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) Võru kohtumaja – Võru maakond ja Põlva maakond;”;

4) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” muutmine

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruses nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 4 punktis 5 asendatakse tekstiosa „3 kohtunikku” tekstiosaga „6 kohtunikku”;

2) paragrahvi 1 lõike 4 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. veebruaril 2016. a.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

/otsingu_soovitused.json