Teksti suurus:

Nõuded hoonejaotusplaani aluseks olevale plaanile ja selle ehitisregistrisse kandmise kord

Nõuded hoonejaotusplaani aluseks olevale plaanile ja selle ehitisregistrisse kandmise kord - sisukord
Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2018, 4

Nõuded hoonejaotusplaani aluseks olevale plaanile ja selle ehitisregistrisse kandmise kord

Vastu võetud 16.01.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.   Nõuded hoonejaotusplaani aluseks olevale plaanile

  (1) Korteriomanditeks jagatava hoone plaan võimaldab tuvastada iga eriomandi esemeks oleva ruumi asukoha seda ruumi täielikult või osaliselt piiravate tarindite, tarindites olevate avade ning korteriomanike ühises kasutuses olevate või hoone tehniliseks teenindamiseks mõeldud ruumide suhtes.

  (2) Plaanil esitatakse:
  1) iga korrus, kus asuvad eriomandi esemeks olevad ruumid;
  2) mõttelised ja graafilised jooned, mis piiritlevad eriomandi esemeks oleva ruumi suletud netopinda;
  3) tarindites olevad avad graafiliselt, mis võimaldavad eriomandi esemeks olevat ruumi nõuetekohaselt eraldi kasutada;
  4) ruumi juurde kuuluvad hoone osad, mida on võimalik eraldi kasutada ning mida saab muuta, kõrvaldada või lisada kaasomandit või teise korteriomaniku õigusi kahjustamata või hoone välist kuju muutmata;
  5) punktis 3 sätestatud avade laius- ja kõrgusmõõdud;
  6) iga ruumi pikkus- ja laiusmõõt ning punktis 4 sätestatud hoone osade kaugus lähimatest tarinditest.

  (3) Plaani iga leht varustatakse järgmiste andmetega:
  1) hoone aadress;
  2) korruse number;
  3) plaani koostaja nimi;
  4) plaani koostamise kuupäev;
  5) plaani mõõtkava;
  6) lehekülje number juhul, kui dokument koosneb rohkem kui ühest lehest.

  (4) Plaan esitatakse mõõtkavas ja formaadis, mis võimaldab sellel esitatud andmeid koos graafilise teabega lugeda nii elektroonilisel kujul kui ka paberil. Elektroonilisel kujul esitatakse plaan PDF-vormingus.

§ 2.   Plaani ehitisregistrisse kandmine

  Plaani kannab ehitisregistrisse kohaliku omavalitsuse üksus andmete esitamise teatise alusel kümne tööpäeva jooksul pärast hoonejaotusplaani aluseks oleva hoone plaani esitamist.

Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json