Teksti suurus:

Kohtunikuabi ametipalga suurus ja osakonna juhatamise lisatasu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2019, 2

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kohtunikuabi ametipalga suurus ja osakonna juhatamise lisatasu

Vastu võetud 15.10.2015 nr 104
RT I, 17.10.2015, 2
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.01.2019RT I, 19.01.2019, 122.01.2019, rakendatakse 1. jaanuarist 2019. a.

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 122 lõigete 1 ja 31 alusel.

§ 1.   Kohtunikuabi ametipalk

  (1) Kohtunikuabi ametipalk on 1471 eurot.
[RT I, 19.01.2019, 1 - jõust. 22.01.2019, rakendatakse 1. jaanuarist 2019. a.]

  (2) Kohtunikuabile, kes kohtuasutuse sisekorraeeskirjas kehtestatud ulatuses täidab tööülesandeid väljaspool Harju ja Tartu maakonda, makstakse ametipalka koefitsiendiga 1,36.

§ 2.   Osakonnajuhataja ülesandeid täitva kohtunikuabi ametipalk ja lisatasu

  (1) Osakonnajuhataja ülesandeid täitva kohtunikuabi ametipalk on 2186 eurot.
[RT I, 19.01.2019, 1 - jõust. 22.01.2019, rakendatakse 1. jaanuarist 2019. a.]

  (2) Osakonna juhatamise eest makstav lisatasu on 35% kohtunikuabi ametipalgast.

  (3) Osakonnajuhataja ülesandeid täitva kohtunikuabi ametipalgale ei kohaldata § 1 lõikes 2 sätestatut.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

/otsingu_soovitused.json