Teksti suurus:

Keskkonnaministri 26. novembri 2020. a määruse nr 56 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2021–2025 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2021, 4

Keskkonnaministri 26. novembri 2020. a määruse nr 56 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2021–2025 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine“ muutmine

Vastu võetud 13.01.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 45 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 26. novembri 2020. a määruse nr 56 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2021–2025 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekst loetakse §-ks 1 ja paragrahvi pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„§ 1. Riigimetsas aastal 20212025 uuendusraie optimaalne pindala“;

2) määrust täiendatakse §-dega 2−4 järgmises sõnastuses:

㤠2. Riigimetsas aastal 2021 uuendusraie optimaalne pindala

Riigimetsas aastaks 2021 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi, riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:

Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd

Kuusk

Kask

Haab

Teised puuliigid

Kokku

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

3410

2090

3440

940

1000

10 880

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

80

55

65

6

20

226

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

14,3

8

36

1,5

7,4

67,2

Luua Metsanduskool

18

10

17

1

2

48

Luua Metsanduskool Tihemetsa metskond

18

6

19

12

0

55

KOKKU

3540,3

2169

3577

960,5

1029,4

11 276,2

§ 3. Optimaalse pindala arvestamine

Optimaalse pindala arvestusse lähevad kõik uuendusraied, välja arvatud metsaseaduse § 29 lõike 12 alusel tehtavad raied juhul, kui puistu ei vasta sama paragrahvi lõike 4 punktides 1 või 2 sätestatud tingimustele. Riigimetsa majandaja võib aastast optimaalset pindala ületada kuni 5%.

§ 4. Määruste kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 15. detsembri 2016. a määrus nr 69 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2017–2021 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine“, 1. detsembri 2017. a määrus nr 53 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2018–2022 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine“, 5. detsembri 2018. a määrus nr 48 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2019–2023 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine“ ja 13. novembri 2019. a määrus nr 60 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2020–2024 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine“ tunnistatakse kehtetuks.“.

Rain Epler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json