Teksti suurus:

Politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.01.2022 otsus nr 55

Politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 12.01.2022

Politsei ja piirivalve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Politsei andmekogu andmete töötlemise viisi, tehnoloogilisi lahendusi ja turvameetmeid kajastav teave on asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave avaliku teabe seaduse tähenduses.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud teabe puhul võib Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor juurdepääsupiirangu tähtaega pikendada viie aasta kaupa, kui juurdepääsupiirangu kehtestamise põhjus püsib, kuid mitte kauemaks kui 30 aastaks alates dokumendile juurdepääsupiirangu kehtestamisest.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 11919 järgmises sõnastuses:

§ 11919. Juurdepääsupiirangu tähtaja pikendamine

Kui dokumendile juurdepääsu piirangu tähtaeg on lõppenud enne käesoleva paragrahvi jõustumist, kuid piirangu kehtestamise põhjus püsib, võib juurdepääsupiirangut käesoleva seaduse § 8 lõikes 7 sätestatud tingimustel pikendada.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json