Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 14. novembri 2017. a määruse nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 19.01.2022, 2

Riigihalduse ministri 14. novembri 2017. a määruse nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 14.01.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Riigihalduse ministri 14. novembri 2017. a määruses nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 punkt 4, § 11 punkt 4 ja § 15 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 20 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „riiginõuete osakonna,”.

§ 2.  Määrust rakendatakse 2022. aasta 1. jaanuarist.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json