Teksti suurus:

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 90 „Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2014, 2

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 90 „Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord” muutmine

Vastu võetud 10.02.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 44 lõike 7 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 90 „Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord” muutmine

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruses nr 90 „Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tollitõkendi panemise või aktsepteerimise kinnitamisel paberkandjal märgib tolliametnik tollideklaratsioonile, läbivaatuse aktile, väärteoprotokollile, otsusele või muule tolli poolt aktsepteeritavale dokumendile tõkendi numbri ja oma ees- ja perekonnanime ning kinnitab andmed oma allkirja ja kuupäevaga.”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tollitõkendi eemaldab tolliametnik. Tollitõkendi võib eemaldada ka asjaomane isik, kui toll on andnud isikule loa kirjalikult või elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2014. aasta 1. märtsil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json