Teksti suurus:

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 „Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2014, 5

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 „Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord” muutmine

Vastu võetud 10.02.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 52 lõike 7 alusel.

§ 1. Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 „Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord” lisa 10 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määrus jõustub 1. märtsil 2014. a.

Urmas Reinsalu
Minister

Mikk Marran
Kantsler

Lisa Teenistusrelvade käitlemise eriluba

/otsingu_soovitused.json