Teksti suurus:

Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ning vormistamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 22

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ning vormistamise kord

Vastu võetud 24.03.2014 nr 24
RT I, 29.03.2014, 2
jõustumine 01.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 22 lõike 9 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse avaliku raudtee majandamiseks vajaliku ohutusloa A ja B osade (edaspidi koos ohutusluba), samuti mitteavalikul raudteel raudteeliikluse korraldamiseks, mitteavalikul raudteel kaubaveo korraldamiseks või mitteavalikul raudteel, mis ei ole ühenduses avaliku raudtee võrgustikuga, reisijateveo korraldamiseks vajaliku tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ja vormistamise kord.

§ 2.   Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlus

  (1) Ettevõtja esitab ohutusloa A ja B osa saamiseks, selle muutmiseks või uuendamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile avalduse käesoleva määruse lisas 1 toodud vormil.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (2) Ettevõtja esitab tegutsemise ohutustunnistuse saamiseks, muutmiseks või uuendamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile avalduse käesoleva määruse lisas 2 toodud vormil.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (3) Avaliku raudtee majandamiseks vajaliku ohutusloa A või B osa või mitteavalikul raudteel raudteeliikluse korraldamiseks, mitteavalikul raudteel kaubaveo korraldamiseks või mitteavalikul raudteel, mis ei ole ühenduses avaliku raudtee võrgustikuga, reisijateveo korraldamiseks vajaliku tegutsemise ohutustunnistuse saamiseks, muutmiseks või uuendamiseks esitab ettevõtja eraldi avaldused.

§ 3.   Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse väljaandmine

  (1) Ohutusloa A osa annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet välja turvapaberile trükitult käesoleva määruse lisas 3 toodud vormil.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (2) Ohutusloa B osa annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet välja turvapaberile trükitult käesoleva määruse lisas 4 toodud vormil.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (3) Tegutsemise ohutustunnistuse annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet välja turvapaberile trükitult käesoleva määruse lisas 5 toodud vormil.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 4.   Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse muutmine või uuendamine

  Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse muutmisel või uuendamisel annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet välja uuesti vormistatud ohutusloa või tegutsemise ohutustunnistuse vastavalt käesoleva määruse §-le 3.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.].

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. aprillil.

Lisa 1 Ohutusloa taotluse vorm

Lisa 2 Tegutsemise ohutustunnistuse taotluse vorm

Lisa 3 Ohutusloa A osa vorm
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

Lisa 4 Ohutusloa B osa vorm
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

Lisa 5 Tegutsemise ohutustunnistuse vorm
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

/otsingu_soovitused.json