Teksti suurus:

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 30

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine

Vastu võetud 11.01.2016 nr 4
RT I, 12.01.2016, 18
jõustumine 01.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 67 lõike 3 alusel.

§ 1.   Pädevad asutused

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (edaspidi tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 09.12.2004, lk 1–11) rakendamise eest on vastutavad järgmised pädevad asutused:
  1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 1–12, 14–16 ja 18–20 nimetatud direktiivide ja määruste osas;
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]
  2) Ravimiamet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 13 nimetatud direktiivi osas;
  3) [kehtetu - RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]
  4) Finantsinspektsioon tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 3 ja 14 nimetatud direktiivide osas;
  5) Andmekaitse Inspektsioon tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 17 nimetatud direktiivi osas.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. märtsil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json