Teksti suurus:

Vedurijuhi eksamineerija tunnustamise kord ja nõuded eksamineerimise korrale

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 38

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Vedurijuhi eksamineerija tunnustamise kord ja nõuded eksamineerimise korrale

Vastu võetud 22.02.2013 nr 13
RT I, 26.02.2013, 5
jõustumine 01.07.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 461 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse vedurijuhi sertifikaadieksamit ja perioodilist vahekontrolli teostava eksamineerija tunnustamise kord ning nõuded eksamineerimise korrale.

  (2) Eksamineerijana tegutsemise lubamise ja sellel tegevusalal tegutsemise alustena kohaldatakse Euroopa komisjoni otsuse 2011/765/EL vedurijuhtide koolitamisega tegelevate koolituskeskuste tunnustamise kriteeriumide, vedurijuhtide eksamineerijate tunnustamise kriteeriumide ja eksamite korraldamise kriteeriumide kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/59/EÜ (ELT L 314, 29.11.2011, lk 36–40), sätteid, arvestades raudteeseaduses sätestatuga.

§ 2.   Eksamineerija tunnustamine

  (1) Eksamineerijal peab olema Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti väljastatud eksamineerija tunnistus.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (2) Eksamineerija tunnistus kehtib viis aastat.

  (3) Eksamineerija tunnistuse taotleja esitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile taotluse, eksamineerimise korra ja dokumendid, mis tõendavad komisjoni otsuse 2011/765/EL artiklis 8 loetletud pädevusnõuete täitmist.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (4) Taotluses tuleb märkida valdkond või valdkonnad, milles eksamineerija tunnustamist taotletakse:
  1) üldiste erialateadmiste hindamine;
  2) raudteeveeremiga seotud erialateadmiste hindamine;
  3) raudteeinfrastruktuuriga seotud erialateadmiste hindamine.

  (5) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teeb otsuse eksamineerija tunnistuse väljastamise või mitteväljastamise kohta 30 päeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 3.   Eksamineerija tunnistuse väljastamine

  (1) Eksamineerija tunnustamisel väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet eksamineerija tunnistuse, kus on esitatud alljärgnevad andmed:
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]
  1) eksamineerija nimi, sünnikuupäev ja kontaktandmed;
  2) eksamineerija tunnistuse number;
  3) valdkond või valdkonnad, milles on eksamineerijal õigus eksameid korraldada;
  4) keeled, milles eksamineerija eksameid korraldab;
  5) tunnistuse kehtivusaeg.

  (2) Eksamineerija tunnistuse number koosneb lühendist EE ja väljaantud tunnistuse järjekorranumbrist.

§ 4.   Eksamineerija tunnistuse muutmine

  (1) Eksamineerija peab taotlema talle väljastatud eksamineerija tunnistuse muutmist, kui:
  1) eksamineerija tunnistusel esitatud eksamineerija isikuandmed või kontaktandmed on muutunud või
  2) eksamineerija soovib teha muudatusi oma eksamineerimise korras.

  (2) Eksamineerija tunnistuse muutmiseks esitab eksamineerija Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile sellekohase taotluse ning eksamineerimise korra muutmise taotlemisel uue eksamineerimise korra.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

  (3) Uues eksami korraldamise valdkonnas tunnustamise taotlemisel peab taotleja esitama dokumendid, mis tõendavad komisjoni otsuse 2011/765/EL artiklis 8 loetletud pädevusnõuete täitmist.

§ 5.   Eksamineerimise kord

  (1) Eksamineerija peab koostama eksamineerimise korra, kus on kehtestatud hindamise ja punktiarvestuse põhimõtted ning tulemuste esitamise viis (hinne või arvestus).

  (2) Eksamineerimise kord peab olema eksamineeritava jaoks tehtud kättesaadavaks vähemalt nädal enne eksami toimumist.

§ 6.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. juulil 2013. aastal.

/otsingu_soovitused.json