Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 22. novembri 2016. a määruse nr 68 „Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 41

Majandus- ja taristuministri 22. novembri 2016. a määruse nr 68 „Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala” muutmine

Vastu võetud 14.02.2019 nr 17

Määrus kehtestatakse e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse § 15 lõike 4 alusel.

Majandus- ja taristuministri 22. novembri 2016. a määruses nr 68 „Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti esitatakse SHA512 räsialgoritmi kasutades isegenereeritud sertifikaadil ühena järgmistest sõnumilühenditest:
1) „47 5E 2E 03 54 1D 21 10 61 18 C3 76 EF 44 30 B9 BA 8B AE 44 51 F9 58 3E 50 F4 FE B9 2B 3B 81 E6 C1 0B 5F 85 FA AC AF 18 55 82 C2 89 DF 19 A6 0F 0E 9A 58 D0 EE 0A 60 95 BA 1C 0D 35 84 75 8E BF”;
2) „29 F1 3B FE 19 AF 09 D4 7D F8 9C F4 BD AC 98 F3 A4 6F 15 6D 3D 0B 23 DA CE B1 FF 14 86 CF BA 16 09 7E 3E 53 D5 60 10 06 14 00 A7 61 0E DE 80 AC E4 DC 28 60 2A 50 97 9A 95 49 09 C1 99 48 E5 E4”.”;

2) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määruse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustunud redaktsioonis nimetatud privaatvõtit võib §-s 2 nimetatud usaldusnimekirja ja selles sisalduvate andmete õigsuse kinnitamiseks kasutada kuni 30. aprillini 2019. aastal.”.

Rene Tammist
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json