Teksti suurus:

Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala

Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 42

Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala

Vastu võetud 22.11.2016 nr 68
RT I, 23.11.2016, 9
jõustumine 26.11.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2017RT I, 29.12.2017, 1001.01.2018
14.02.2019RT I, 19.02.2019, 4122.02.2019

Määrus kehtestatakse e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti

  Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti esitatakse SHA512 räsialgoritmi kasutades isegenereeritud sertifikaadil ühena järgmistest sõnumilühenditest:
  1) 47 5E 2E 03 54 1D 21 10 61 18 C3 76 EF 44 30 B9 BA 8B AE 44 51 F9 58 3E 50 F4 FE B9 2B 3B 81 E6 C1 0B 5F 85 FA AC AF 18 55 82 C2 89 DF 19 A6 0F 0E 9A 58 D0 EE 0A 60 95 BA 1C 0D 35 84 75 8E BF;
  2) 29 F1 3B FE 19 AF 09 D4 7D F8 9C F4 BD AC 98 F3 A4 6F 15 6D 3D 0B 23 DA CE B1 FF 14 86 CF BA 16 09 7E 3E 53 D5 60 10 06 14 00 A7 61 0E DE 80 AC E4 DC 28 60 2A 50 97 9A 95 49 09 C1 99 48 E5 E4.
[RT I, 19.02.2019, 41 - jõust. 22.02.2019]

§ 2.   Avalikule võtmele vastava privaatvõtme kasutusala

  Käesoleva määruse §-s 1 sätestatud avalikule võtmele vastavat privaatvõtit kasutatakse ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93EÜ (ELT L 257, 28.08.2014, lk 73–114) artikli 22 kohase usaldusnimekirja ja selles sisalduvate andmete õigsuse kinnitamiseks.

§ 3.   Üleminekusäte

  Käesoleva määruse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustunud redaktsioonis nimetatud privaatvõtit võib §-s 2 nimetatud usaldusnimekirja ja selles sisalduvate andmete õigsuse kinnitamiseks kasutada kuni 30. aprillini 2019. aastal.
[RT I, 19.02.2019, 41 - jõust. 22.02.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json