Teksti suurus:

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2021, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.02.2021 otsus nr 698

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.02.2021

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Valdkonna eest vastutav minister võib määrusega kehtestada heakskiidu saamise täpsemad nõuded.”;

2) paragrahvi 53 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemnete impordilitsentsi saamiseks peab isiku olema heaks kiitnud PRIA. Nimetatud impordilitsentsi saanud isik esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 177 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud kanepiseemnete kasutamist tõendavad dokumendid PRIA-le 12 kuu jooksul impordilitsentsi väljastamise kuupäevast arvates.

(12) PRIA kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud kanepiseemnete kasutamist tõendavate dokumentide vastavust Euroopa Liidu asjakohastele õigusaktidele ja teeb kohapealset kontrolli.”;

3) paragrahvi 53 lõikes 3 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus” sõnadega „Valdkonna eest vastutav minister”.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json