Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2012, 1

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Vastu võetud 15.03.2012 nr 23

Määrus kehtestatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 11 lõike 1, § 13 lõike 5, § 14 lõike 4, § 15 lõigete 4 ja 5, § 20 lõigete 4 ja 6, § 27 lõike 13, § 31 lõike 5, § 36 lõike 3, § 39 lõike 1, § 41 lõike 6, § 42 lõike 4, § 46 lõike 4 ja § 51 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” (RT I, 14.01.2011, 10) § 8 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Katkematu side korraldamist käsitleva teabe osas on riigisaladuseks katkematu side korraldamise kord ja nõuded katkematule sidele ning katkematu sidega varustatud objektide ja nende sidevahendite loetelu kogumis. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Siim Valmar Kiisler
Regionaalminister siseministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json