Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2013, 10

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 14.03.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord”.

§ 1.  Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” (RT I, 04.01.2013, 33) kinnitatud lisas „Asustusüksuste nimistu” täiendatakse Lääne-Viru maakonna Väike-Maarja valla külade nimistut enne sõna „Triigi” sõnaga „Sandimetsa”.

§ 2.  Lääne-Viru maakonna Väike-Maarja valla Ebavere küla, Sandimetsa küla ja Äntu küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

Siim Valmar Kiisler
Regionaalminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json