Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruse nr 74 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Ühisinvesteeringud” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2014, 1

Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruse nr 74 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Ühisinvesteeringud” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 13.03.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga”.

Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määrust nr 74 „„Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Ühisinvesteeringud” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” täiendatakse §-ga 202 järgmises sõnastuses:

§ 202. Toetuse taotlemine 2014. aastal

(1) 2014. aastal võib toetust taotleda § 2 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuse elluviimiseks.

(2) 2014. aastal on § 2 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste puhul toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta võrdne ühisinvesteeringu tegevuse rahastamiseks määratud 2014. aasta eelarvega.

(3) 2014. aastal ei kohaldata § 3 lõike 2 punktides 1 ja 3 sätestatud maksimaalset suurust taotleja kohta programmiperioodil.”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Illar Lemetti
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json