Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses tolliametnike pitsatite kasutamise lõpetamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2014, 3

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses tolliametnike pitsatite kasutamise lõpetamisega

Vastu võetud 14.03.2014 nr 38

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 3 lõike 7, § 78 lõike 6 ja § 79 lõike 6 ning tolliseaduse § 57 lõike 5 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 163 „Strateegilise kauba tolliformaalsuste ning tolli teavitamise kord Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel ja relva transportimisel õhu kaudu” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 163 „Strateegilise kauba tolliformaalsuste ning tolli teavitamise kord Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel ja relva transportimisel õhu kaudu” § 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tolliametnik märgib eriloa originaalile kauba koguse, väärtuse, piiriületuse kuupäeva, tollideklaratsiooni aktsepteerimise numbri ja oma ees- ja perekonnanime ning kinnitab need andmed oma allkirja ja tolliasutuse pitsati jäljendiga.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 149 „Välisesinduse, välisesinduse töötaja ning tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsuste teostamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 149 „Välisesinduse, välisesinduse töötaja ning tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsuste teostamise kord” § 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tolliametnik märgib deklaratsioonile selle numbri ja kinnitab deklaratsiooni lahtris 8 tolliasutuse pitsati jäljendiga.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json