Teksti suurus:

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/020 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2021, 18

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/020 muutmine

Vastu võetud 17.03.2021

Lisa 9
28.06.2017 sõlmitud
sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/020 juurde


Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane)1, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida volituse alusel esindab Transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra

ja

E-Tehno OÜ, registrikoodiga 10804641, asukohaga Võru tn 55, 50111 Tartu (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Ülo Heinsoo,

vahel on sõlmitud 28.06.2017 sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 17-00132/020 (edaspidi Leping).


Võttes arvesse, et:
(i) Lepingu punkti 8.1 kohaselt saab Lepingut muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised. Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;
(ii) 14.03.2021 kirjaga nr 11.2-7/21/7920-1 (Transpordiameti dokumendihaldussüsteemis) edastas Teostaja info seoses senise Kiive 5, 11414 Tallinn aadressil asuva ülevaatuspunkti aadressi muutmisega Tallinna Linnavalitsuse poolt. Uus aadress on muudatuse järgselt Väike-Paala 10, 11414 Tallinn;
(iii) Lepingu punkti 2. kohaselt annab Lepinguga Transpordiamet Teostajale täitmiseks haldusülesande, mis seisneb ülevaatuste teostamises järgmistes ülevaatuspunktides tabelis nimetatud sõidukite kategooriatele:

Jrk.nr

Ülevaatuspunkti aadress

Lubatud sõiduki kategooriad

  1.

Võru 55, 50111 Tartu

M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

  2.

Kirde põik 8, 61506 Elva linn

M, N, O, L, T, R, LM, C

  3.

Tehnika tee 6, Mammaste küla, Põlva vald, 63211 Põlva maakond

M, N, O, L, T, R, LM, C

  4.

Tehnika 8, Saku alevik, Saku vald, 75501 Harju maakond

M1, M2, N1, N2, O1, O2, L, T, R, LM, C

  5.

Ilmajaama 2, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, 31025 Ida-Viru maakond

M1, M2, N1, N2, O1, O2, L, T, R, LM, C

  6.

Turu 32, 51014 Tartu

M1, M2, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

  7.

Kiive 5, 11414 Tallinn

M, N, O, L, T, R, LM, C

  8.

Ringtee 25, Tartu 50105

M, N, O, L, T, R, LM, C

  9.

Tartumaa, Kambja vald, Räni alevik, Kassisilma tn 26, 61708

M, N, O, L, LM, T, R, C

10.

Vae tn 3, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond, 76401

M, N, O, L, T, R, LM, C

11.

Savi 38a, Pärnu linn

M, N, O, L, T, R, LM, C

12.

Kadaka tee 131/2, 12915 Tallinn

M1, M2, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C


Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku:

1. Muuta Lepingu punktis 2 toodud ülevaatuspunkti nr 7 aadressi ja sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:

Jrk.nr

Ülevaatuspunkti aadress

Lubatud sõiduki kategooriad

  1.

Võru 55, 50111 Tartu

M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

  2.

Kirde põik 8, 61506 Elva linn

M, N, O, L, T, R, LM, C

  3.

Tehnika tee 6, Mammaste küla, Põlva vald, 63211 Põlva maakond

M, N, O, L, T, R, LM, C

  4.

Tehnika 8, Saku alevik, Saku vald, 75501 Harju maakond

M1, M2, N1, N2, O1, O2, L, T, R, LM, C

  5.

Ilmajaama 2, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, 31025 Ida-Viru maakond

M1, M2, N1, N2, O1, O2, L, T, R, LM, C

  6.

Turu 32, 51014 Tartu

M1, M2, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

  7.

Väike-Paala 10, 11414 Tallinn

M, N, O, L, T, R, LM, C

  8.

Ringtee 25, Tartu 50105

M, N, O, L, T, R, LM, C

  9.

Tartumaa, Kambja vald, Räni alevik, Kassisilma tn 26, 61708

M, N, O, L, LM, T, R, C

10.

Vae tn 3, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond, 76401

M, N, O, L, T, R, LM, C

11.

Savi 38a, Pärnu linn

M, N, O, L, T, R, LM, C

12.

Kadaka tee 131/2, 12915 Tallinn

M1, M2, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Transpordiamet

E-Tehno OÜ

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10804641

Aadress: Valge 4, 11413 Tallinn

Aadress: Võru 55, 50111 Tartu

Telefon: 621 1200

Telefon: 504 5621

E-post: info@transpordiamet.ee

E-post: haldus@e-tehno.ee

   

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

   

1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json