Teksti suurus:

Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2024, 6

Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine

Vastu võetud 13.03.2024 nr 13

Määrus kehtestatakse Tervisekassa seaduse § 465 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 11. oktoobri 2005. a määruse nr 105 „Ravimiameti põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 11. oktoobri 2005. a määruse nr 105 „Ravimiameti põhimäärus” § 4 punktis 234 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassale” sõnaga „Tervisekassale”.

§ 2.  Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruse nr 14 „Tervisekassa andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruses nr 14 „Tervisekassa andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 8 lõike 8 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) töötukassa andmekogu;”;

3) paragrahvi 8 lõike 8 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json