Teksti suurus:

Tööealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu

Tööealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.05.2020, 13

Tööealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 12.05.2016 nr 30
RT I, 19.05.2016, 1
jõustumine 01.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2020RT I, 08.05.2020, 211.05.2020

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tööealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele (edaspidi taotlus) kantavate andmete loetelu.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) tegutsemise ja osalemise piirang (edaspidi piirang) – takistus, mida isik kogeb tegevuse sooritamisel või igapäevaelu olukordades;
  2) valdkond – vastastikuses seoses olevate füsioloogiliste funktsioonide, anatoomiliste struktuuride, tegevuste, ülesannete või elualade praktiline ja tähenduslik kogum;
  3) võtmetegevus – tööealisel inimesel töösoorituseks ja kodusteks töödeks oluline ja vajalik tegevus või piirang suhtlemisel.
[RT I, 08.05.2020, 2 - jõust. 11.05.2020]

§ 3.   Taotlusele kantavad andmed

  (1) Puude raskusastme tuvastamiseks kantakse taotlusele järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood ja välisriigi isikukoodi väljastanud riik;
  3) isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja sugu;
  4) postiaadress, e-posti aadress ja telefon;
  5) andmed välisriigis elamise ja töötamise kohta;
  6) andmed abivahendite, kõrvalise abi, rehabilitatsiooni ja sotsiaalteenuste kasutamise kohta;
  7) nende arstide ja spetsialistide andmed, kes saavad anda infot isiku puude tuvastamiseks oluliste tervisehäirete ja tegutsemispiirangute kohta;
  8) andmed esindaja ja tema esindusõiguse kohta;
  9) andmed taotlusele lisatud dokumentide kohta.
[RT I, 08.05.2020, 2 - jõust. 11.05.2020]

  (2) Isik annab taotlusel hinnangu igapäevaelus osalemise tahte olemasolu kohta ning kehalise ja vaimse võimekuse valdkondades ja võtmetegevustes piirangute esinemise või puudumise kohta vastavalt tervise- ja tööministri 7. septembri 2015. a määruse nr 39 „Töövõime hindamise taotlusele kantavate andmete loetelu, töövõime hindamise tingimused ja töövõimet välistavate seisundite loetelu” § 3 lõikes 2 sätestatule.
[RT I, 08.05.2020, 2 - jõust. 11.05.2020]

  (3) Isik annab taotlusel hinnangu käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud valdkondades piiranguid mõjutavate järgmiste asjaolude kohta:
  1) sõltuvust tekitavate ainete mõju ja ravimite kõrvaltoimed;
[RT I, 08.05.2020, 2 - jõust. 11.05.2020]
  2) muud tervisehäired.

  (4) Taotlusele kantakse andmed töövõimetoetuse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel kehtestatud töövõimet välistava seisundi kohta.
[RT I, 08.05.2020, 2 - jõust. 11.05.2020]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json