Teksti suurus:

Lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu

Lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2016, 3

Lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 12.05.2016 nr 32

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele (edaspidi taotlus) kantavate andmete loetelu.

§ 2.  Taotlusele kantavad andmed

  Puude raskusastme tuvastamiseks kantakse taotlusele järgmised andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg ja sugu;
 3) aadress, e-posti aadress ja telefon;
 4) õppeasutus, haridustase ja eriala;
 5) viimane töökoht, amet, töötamise periood ja töö iseloom;
 6) isiku terviseseisundist tingitud kõrvalabi ja juhendamise vajadus, mis esineb vaatamata abivahendi kasutamisele;
 7) isiku terviseseisundist tingitud järelevalve vajadus;
 8) elutingimuste kirjeldus ja abistaja kasutamine;
 9) perearsti või põhiliselt raviva eriarsti andmed ja nende külastamise sagedus;
 10) nende spetsialistide andmed, kes lisaks käesoleva paragrahvi punktis 8 nimetatud arstidele saavad anda lisainfot isiku terviseseisundist tingitud kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajaduse kohta;
 11) terviseseisundi muutused võrreldes eelmises puude raskusastme tuvastamise taotluses esitatud andmetega;
 12) seadusliku esindaja ja tema esindusõiguse andmed;
 13) isiku eest taotluse täitnud isiku andmed.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler