Teksti suurus:

Lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2016, 3

Lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 12.05.2016 nr 32

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele (edaspidi taotlus) kantavate andmete loetelu.

§ 2.   Taotlusele kantavad andmed

  Puude raskusastme tuvastamiseks kantakse taotlusele järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg ja sugu;
  3) aadress, e-posti aadress ja telefon;
  4) õppeasutus, haridustase ja eriala;
  5) viimane töökoht, amet, töötamise periood ja töö iseloom;
  6) isiku terviseseisundist tingitud kõrvalabi ja juhendamise vajadus, mis esineb vaatamata abivahendi kasutamisele;
  7) isiku terviseseisundist tingitud järelevalve vajadus;
  8) elutingimuste kirjeldus ja abistaja kasutamine;
  9) perearsti või põhiliselt raviva eriarsti andmed ja nende külastamise sagedus;
  10) nende spetsialistide andmed, kes lisaks käesoleva paragrahvi punktis 8 nimetatud arstidele saavad anda lisainfot isiku terviseseisundist tingitud kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajaduse kohta;
  11) terviseseisundi muutused võrreldes eelmises puude raskusastme tuvastamise taotluses esitatud andmetega;
  12) seadusliku esindaja ja tema esindusõiguse andmed;
  13) isiku eest taotluse täitnud isiku andmed.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json