Teksti suurus:

Lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2016, 3

Lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 12.05.2016 nr 32

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lapse ja vanaduspensioniealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele (edaspidi taotlus) kantavate andmete loetelu.

§ 2.   Taotlusele kantavad andmed

  Puude raskusastme tuvastamiseks kantakse taotlusele järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg ja sugu;
  3) aadress, e-posti aadress ja telefon;
  4) õppeasutus, haridustase ja eriala;
  5) viimane töökoht, amet, töötamise periood ja töö iseloom;
  6) isiku terviseseisundist tingitud kõrvalabi ja juhendamise vajadus, mis esineb vaatamata abivahendi kasutamisele;
  7) isiku terviseseisundist tingitud järelevalve vajadus;
  8) elutingimuste kirjeldus ja abistaja kasutamine;
  9) perearsti või põhiliselt raviva eriarsti andmed ja nende külastamise sagedus;
  10) nende spetsialistide andmed, kes lisaks käesoleva paragrahvi punktis 8 nimetatud arstidele saavad anda lisainfot isiku terviseseisundist tingitud kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajaduse kohta;
  11) terviseseisundi muutused võrreldes eelmises puude raskusastme tuvastamise taotluses esitatud andmetega;
  12) seadusliku esindaja ja tema esindusõiguse andmed;
  13) isiku eest taotluse täitnud isiku andmed.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json