Teksti suurus:

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 56 „Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2016, 5

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 56 „Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele“ muutmine

Vastu võetud 12.05.2016 nr 34

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 25 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määrust nr 56 „Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele“ täiendatakse §-dega 71–73 järgmises sõnastuses:
§ 71. Nõuded ruumidele õe vastuvõtuteenuse osutamiseks
(1) Õe vastuvõtuteenuse osutamise koha ruumid (edaspidi ruumid) võivad paikneda tervishoiu- või üldkasutatavas hoones.
(2) Elumajja lubatakse ruume planeerida eluruumidest eraldatult, võttes arvesse järgmisi tingimusi:
1) sissepääs ruumidesse asub eluruumide koridori sissepääsudest eraldi;
2) eluruumide koridoriga ühise sissekäigu korral on selle kohta olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu liikmete kirjalik nõusolek.
(3) Õe vastuvõtuteenuse osutamise kohas peavad olema vähemalt järgmised ruumid:
1) vastuvõtu- ja protseduuriruum(id) (pindalaga 2 x 12 m2 või 16 m2);
2) ooteruum;
3) tualettruum;
4) ruum koristusvahendite hoidmiseks.
(4) Õe vastuvõtuteenuse osutamise koha ruumid, aparatuur ja sisseseade võivad olla ühiskasutuses teise tervishoiu- või sotsiaalteenuse osutajaga.
(5) Vastuvõtu- ja protseduuriruum ei tohi paikneda ehitise maa-alusel korrusel, ruumi kõrgus peab olema vähemalt 2,5 meetrit.
(6) Ruumides on lubatud kasutada neid ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille terviseohutus on tõendatud ja mis vastavad tootja poolt ette nähtud kasutusotstarbele.
(7) Vastuvõtu- ja protseduuriruum peab olema õe tegevusele vastava funktsionaalse lahendusega ning võimaldama privaatsust ja konfidentsiaalsust.
(8) Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast ja vett taluvast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristamist ja desinfitseerimist.
(9) Vastuvõtu- ja protseduuriruumis ning tualettruumis peab olema sooja ja külma vee varustus ning kanalisatsioon.
(10) Kõikides ruumides on nõutav tehisvalgustus. Vastuvõtu- ja protseduuriruumis peab olema ka loomulik valgustus.
(11) Ruumides peab olema piisav ventilatsioon, arvestades võimalikku samal ajal ruumis viibivate inimeste arvu.
(12) Vastuvõtu- ja protseduuriruumis peab olema ühendusvõimalus telefoniside- ja arvutivõrguga.
§ 72. Nõuded sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele õe vastuvõtuteenuse osutamiseks
(1) Õe vastuvõtuteenuse osutamiseks peab vastuvõtu- ja protseduuriruumis olema järgmine sisseseade:
1) toolid patsiendile ja tema saatjale;
2) õe töölaud ja tool;
3) arvuti (riist- ja tarkvara);
4) printer;
5) telefon;
6) kohtvalgustus;
7) kapp või riiul õppevahendite ja -materjalide hoidmiseks;
8) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks;
9) lukustatav ravimikapp;
10) uuringulaud või -tool;
11) lukustatav kapp dokumentide säilitamiseks.
(2) Õe vastuvõtuteenuse osutamise kohas peavad olema järgmised aparaadid ja töövahendid:
1) näitlikud õppevahendid patsiendiõpetuse läbiviimiseks;
2) vererõhuaparaat erinevas mõõdus mansettidega;
3) stetofonendoskoop;
4) termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks;
5) kaal;
6) pikkusemõõtja;
7) mõõdulint;
8) ühekordsed hügieeni- ja kaitsevahendid;
9) esmaabivahendid, sealhulgas vahendid §-s 73 loetletud ravimite manustamiseks;
10) antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid.
(3) Õe vastuvõtuteenuse osutamiseks peavad õel olema vajaduse korral sõltuvalt tegevuse spetsiifikast täiendavad aparaadid ja töövahendid.
§ 73. Nõuded ravimitele õe vastuvõtuteenuse osutamiseks
Õe vastuvõtuteenuse osutamiseks peavad olema järgmised ravimid:
1) 0,1% epinefriinilahus;
2) 0,9% naatriumkloriidilahus;
3) antihistamiinikumi süstelahus.“.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json