Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2015, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.06.2015 nr 64

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määrust nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.”;

2) paragrahvi 15 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.”;

3) paragrahvis 21 asendatakse sõna „rahuldamise” sõnadega „osalise või täieliku rahuldamise”.

§ 2.  Põllumajandusministri 9. veebruari 2015. a määrust nr 15 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.”;

2) paragrahvi 16 lõikes 6 asendatakse sõna „rahuldamise” sõnadega „osalise või täieliku rahuldamise”.

§ 3.  Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määrust nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.”;

2) paragrahvi 11 lõikes 6 ja § 16 lõikes 4 asendatakse sõna „rahuldamise” sõnadega „osalise või täieliku rahuldamise”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Olavi Petron
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json