Teksti suurus:

Keskkonnaministri 25. mai 2005. a määruse nr 41 „Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm ning tunnistust andma pädeva asutuse määramine” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2015, 5

Keskkonnaministri 25. mai 2005. a määruse nr 41 „Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm ning tunnistust andma pädeva asutuse määramine” muutmine

Vastu võetud 11.06.2015 nr 33

Määrus kehtestatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 48 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 25. mai 2005. a määruses nr 41 „Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm ning tunnistust andma pädeva asutuse määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „sertifikaat” sõnaga „registreerimistunnistus” sobivas käändes;

2) määrust täiendatakse §-dega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

§ 4. Registreerimistunnistuses peab võimaluse korral kasutama Roboto kirjastiili või selle puudumisel Times New Romani või Ariali kirjastiili.

§ 5. Registreerimistunnistuse trükkimisel tuleb kasutada Pantone värvidega trükki. Kui Pantone-trükk ei ole võimalik, kasutatakse nelja- või ühevärvilist CMYK-trükki.”;

3) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Registreerimistunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json