Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. mai 2012. a määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2015, 8

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. mai 2012. a määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele” muutmine

Vastu võetud 15.06.2015 nr 65

Määrus kehtestatakse turismiseaduse § 19 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. mai 2012. a määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele” § 54 lõikes 2 ning § 58 lõikes 2 asendatakse sõna „Ehitusseaduses” sõnaga „Ehitusseadustikus”.

§ 2. Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2015. aastal.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler