Teksti suurus:

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2015, 14

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 16.06.2015 nr 29

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 52 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” § 6 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Ravikindlustuse seaduse § 59 lõikes 11 sätestatud juhul üle ühe kuu kestva hooldusjuhtumi korral, kui last põetab hooldusjuhtumi ajal üks isik, kirjutatakse uus hooldusleht välja 30 kalendripäeva möödudes, kusjuures uus hooldusleht kirjutatakse välja eelmisele järgnevana.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

Rannar Vassiljev
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json