Teksti suurus:

Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm ning tunnistust andma pädeva asutuse määramine

Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm ning tunnistust andma pädeva asutuse määramine - sisukord
  Väljaandja:Keskkonnaminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT I, 19.06.2015, 18

  Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm ning tunnistust andma pädeva asutuse määramine
  [RT I, 29.07.2011, 1 - jõust. 01.08.2011]

  Vastu võetud 25.05.2005 nr 41
  RTL 2015, 60, 863
  jõustumine 10.06.2005

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
  19.07.2011RT I, 29.07.2011, 101.08.2011
  23.05.2013RT I, 29.05.2013, 501.06.2013
  11.06.2014RT I, 18.06.2014, 321.06.2014
  11.06.2015RT I, 19.06.2015, 522.06.2015

  Määrus kehtestatakse «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 48 lõigete 1 ja 3 alusel.

  § 1.   Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuse annab pädev asutus – Keskkonnaagentuur.

  [RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

  § 2.   Registreerimistunnistusele kantakse:

   
    1) Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuse nimetus;
    2) keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi logo;
    3) registreerimistunnistuse saaja-organisatsiooni nimetus, aadress, tegevusala ja kood;
  [RT I, 19.06.2015, 5 - jõust. 22.06.2015]
    4) tõendaja nimi ja akrediteeringu number;
    5) märge, et organisatsioon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis EMAS (ELT L 342, 22.12.2009, lk 1–45) nõuetele ning võib kasutada EMAS logo;
  [RT I, 18.06.2014, 3 - jõust. 21.06.2014]
    6) registreerimistunnistuse registreerimisnumber ja kehtivuse tähtaeg;
  [RT I, 19.06.2015, 5 - jõust. 22.06.2015]
    7) Keskkonnaagentuuri logo ja direktori allkiri;
  [RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]
    8) registreerimistunnistuse andmise koht ja aeg.
  [RT I, 19.06.2015, 5 - jõust. 22.06.2015]

  § 3.   Registreerimistunnistuse vorm on esitatud määruse lisas. Vormis nõutavad andmed kirjutatakse kaldkirjas oleva teksti asemele.

  § 4.   Registreerimistunnistuses peab võimaluse korral kasutama Roboto kirjastiili või selle puudumisel Times New Romani või Ariali kirjastiili.

  [RT I, 19.06.2015, 5 - jõust. 22.06.2015]

  § 5.   Registreerimistunnistuse trükkimisel tuleb kasutada Pantone värvidega trükki. Kui Pantone-trükk ei ole võimalik, kasutatakse nelja- või ühevärvilist CMYK-trükki.

  [RT I, 19.06.2015, 5 - jõust. 22.06.2015]

  Lisa Registreerimistunnistuse vorm
  [RT I, 19.06.2015, 5 - jõust. 22.06.2015]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json