Teksti suurus:

Nõuded järelevalvealase finantsteabe aruandluse esitamisele individuaalsel alusel

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2018, 6

Nõuded järelevalvealase finantsteabe aruandluse esitamisele individuaalsel alusel

Vastu võetud 05.02.2016 nr 3
RT I, 09.02.2016, 19
jõustumine 12.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.12.2016RT I, 14.12.2016, 101.06.2017, kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel alates aruandeperioodidest, mis lõpevad 30. juunil 2017
12.06.2018RT I, 19.06.2018, 101.07.2018

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 91 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded, mida tuleb järgida Finantsinspektsioonile järelevalvealase finantsteabe individuaalsel alusel aruandluse esitamisel.
[RT I, 14.12.2016, 1 - jõust. 01.06.2017]

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Määruse nõudeid on kohustatud järgima kõik Eestis asutatud krediidiasutused ja välisriikide krediidiasutuste Eestis asutatud filiaalid (edaspidi krediidiasutus). Määruse nõudeid kohaldatakse individuaalsel alusel.
[RT I, 14.12.2016, 1 - jõust. 01.06.2017]

2. peatükk Finantsteabe aruanded, nende koostamine, esitamine ja andmevahetusvorming 
[RT I, 14.12.2016, 1 - jõust. 01.06.2017]

§ 3.   Finantsteabe aruanded

  Finantsinspektsioonile tuleb esitada finantsteabe aruanded, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (edaspidi järelevalvealase finantsteabe määrus) I lisas „Järelevalvealase finantsteabe lihtsustatud aruandlus.
[RT I, 14.12.2016, 1 - jõust. 01.06.2017]

§ 31.   Finantsteabe aruannete koostamine

  (1) Finantsteabe aruannete koostamisel ja esitamisel lähtutakse järelevalvealase finantsteabe määruse lisas I sätestatud juhistest.

  (2) Ajavahemikuga seotud finantsteabe aruande näitajad esitatakse kumulatiivselt alates aruandeaasta algusest.
[RT I, 14.12.2016, 1 - jõust. 01.06.2017]

§ 4.   Aruandekuupäevad ja aruannete esitamise kuupäevad

  (1) Määruse §-s 3 nimetatud kord kvartalis esitatavate finantsteabe aruannete aruandekuupäevad on 31. märts, 30. juuni, 30. september ja 31. detsember. Määruse §-s 3 nimetatud kord aastas esitatava finantsteabe aruande aruandekuupäev on 31. detsember.
[RT I, 14.12.2016, 1 - jõust. 01.06.2017]

  (2) Määruse §-s 3 nimetatud finantsteabe aruanded esitatakse hiljemalt aruandekuupäevale järgneva kalendrikuu viimaseks pangapäevaks.

§ 5.   Aruannete andmevahetusvorming

  (1) Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt andmevahetusvormingus XBRL (ingl eXtensible Business Reporting Language).

  (2) Aruannete esitamisel järgitakse käesolevas määruses ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil http://www.fi.ee/index.php?id=19216 viidatud nõudeid.

§ 6.   Aruannete edastamine

  Aruanded edastatakse aadressile [email protected].
[RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 7.   Klassifikaatorite, koodide ja rahvusvaheliste standardite kasutamine

  (1) Valuutakood määratakse rahvusvahelise standardi ISO 4217 valuutakoodide tabeli järgi ja märgitakse suurtähtedega.

  (2) Riigikood määratakse rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabeli järgi ja märgitakse suurtähtedega.

§ 8.   Arvandmete täpsus ja esitusviis

  (1) Rahalised väärtused esitatakse kas täiseurodes või sendi täpsusega.

  (2) Protsentides väljendatud väärtused esitatakse kujul i/100 ümardatuna nelja kohani peale koma.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json