Teksti suurus:

Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande kehtestamine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2018, 9

Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande kehtestamine

Vastu võetud 07.12.2010 nr 22
RT I, 15.12.2010, 6
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.11.2012RT I, 13.11.2012, 330.11.2012
04.12.2012RT I, 07.12.2012, 601.01.2013
14.11.2014RT I, 19.11.2014, 101.12.2014
22.12.2016RT I, 29.12.2016, 1201.02.2017
12.06.2018RT I, 19.06.2018, 101.01.2019

Määrus kehtestatakse „Eesti Panga seaduse” § 34 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse krediidiasutuste kohustusliku reservi aruandluse nõuded.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Määrust kohaldatakse kõikidele Eestis tegutsevatele krediidiasutustele, välisriikide krediidiasutuste filiaalidele ja hoiu-laenuühistutele (edaspidi krediidiasutus). Kohustusliku reservi nõuet ei kohaldata Eestis asutatud krediidiasutuste filiaalidele välisriikides.
[RT I, 07.12.2012, 6 - jõust. 01.01.2013]

§ 3.   Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas, määrad ja kohustusliku reservi nõude arvutamine

  Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas, kohustusliku reservi nõude määrad ning nende rakendamine kohustusliku reservi nõude arvutamisel on sätestatud Euroopa Keskpanga 12. septembri 2003. a määrusega (EÜ) nr 1745/2003 „Kohustuslike reservide kohaldamise kohta” (EKP/2003/9).

§ 4.   Aruannete esitamine

  (1) Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama Eesti Pangale aruande määruse lisa 1 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande skeem” ja lisa 2 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne” kohaselt. Aruande kood on 55.

  (2) Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne esitatakse Eesti Panga veebilehel aadressil https://www.eestipank.ee/kohustusliku-reservi-noude-arvestuse-aruande-aruandeperioodid avaldatud kalendris näidatud aruandeperioodide kohta. Aruandeperiood on kalendrikuu. Aruanne esitatakse Eesti Pangale aruandeperioodile järgneva kalendrikuu 17. pangapäevaks.
[RT I, 29.12.2016, 12 - jõust. 01.02.2017]

  (3) Aruanne esitatakse eurodes, ümardatuna täisühikuteni.

  (4) Aruande koostamisel arvestatakse Eesti Panga presidendi 29. mai 2014. aasta määruse nr 7 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” mõistete tähendusi.
[RT I, 19.11.2014, 1 - jõust. 01.12.2014]

  (5) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.
[RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (6) Vigade tuvastamise korral esitatakse uus, korrigeeritud aruanne.

  (7) Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

§ 5.   Andmevahetuse korraldamine
[Kehtetu - RT I, 13.11.2012, 3 - jõust. 30.11.2012]

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.

Lisa 1 Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande skeem
[RT I, 19.11.2014, 1 - jõust. 01.12.2014]

Lisa 2 Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json