Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2016. a. määruse nr 1 „Struktuuritoetuse andmise tingimused keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2019, 1

Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2016. a. määruse nr 1 „Struktuuritoetuse andmise tingimused keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse” muutmine

Vastu võetud 11.06.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2016. a määruses nr 1 „Struktuuritoetuse andmise tingimused keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas määruses tähistab termin „õppeasutus” üldhariduskooli või kutseõppeasutust, milles toimub üldhariduse mittestatsionaarne õpe põhi- või keskhariduse tasemel või mõlemal.”;

2) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetatavate projektide sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta isikud, kellel on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel õigus õppida üldhariduse mittestatsionaarses õppes (edaspidi täiskasvanud) ja nimetatud isikutega tegelev õppeasutuste personal.”;

3) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotlejaks ja partneriks saab olla:
1) üldhariduskool, milles on taotlemisele eelnevalt vähemalt kolmel viimasel õppeaastal toimunud mittestatsionaarne õpe ning mille mittestatsionaarses õppes õppijate arv 2014/2015. õppeaastal oli vähemalt 75;
2) riigigümnaasium, milles toimub mittestatsionaarne õpe;
3) kutseõppeasutus, milles toimub üldhariduse mittestatsionaarne õpe.”.

Mailis Reps
Minister

Indrek Reimand
Asekantsler (kõrgharidus, teadus ja keelepoliitika) kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json