Teksti suurus:

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2019, 5

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 17.06.2019 nr 31

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” § 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kontsernikontod on Swedbank AS-is, AS-is SEB Pank, Luminor Bank AS-is ja AS-is LHV Pank.”.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json