Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2019, 13

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 17.06.2019 nr 30

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Võru maakonna Antsla valla Luhametsa küla ja Roosiku küla lahkmejooni muudetakse katastriüksuse Roosiku küla koosseisu arvamisega vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 12.”;

2) määrust täiendatakse lisaga 12 „Antsla valla Luhametsa küla ja Roosiku küla lahkmejooned” (lisatud).

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 12 Antsla valla Luhametsa küla ja Roosiku küla lahkmejooned

/otsingu_soovitused.json